NEHIRDEKI MELEK


 

Şiir, ses: Celal Kadri Kınoğlu
Müzik: Şevket Akıncı
Kayıt, miks vokal ve vurmalı çalgılar: Tuna Pase
Video: Kaya Hacaloğlu
Dans: Lerna Babikyan